Javna nabava

/Javna nabava
Javna nabava 2018-02-28T14:33:36+00:00
DOKUMENTACIJA

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

ADBLUE
DOKUMENTACIJA
DOKUMENTACIJA

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

SAVITLJIVA, HIDRAULIČNA I PNEUMATSKA CRIJEVA
DOKUMENTACIJA
DOKUMENTACIJA

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

REZERVNI DIJELOVI ZA GRIJAČE (WEBASTO) PUHAČE
DOKUMENTACIJA
DOKUMENTACIJA

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

METALI I VIJCI, SEMERINZI, LEŽAJEVI, REMENJE, MATERIJAL ZA BRTVLJENJE
DOKUMENTACIJA
DOKUMENTACIJA

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku objedinjene javne nabave naftnih derivata za potrebe poduzeća u vlasništvu grada Siska

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov. br. 120/16) i članku 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Nar. nov. br. 101/17), Auto promet Sisak d.o.o. kao Naručitelj u položaju središnjeg tijela za javnu nabavu objavljuje - Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku objedinjene javne nabave naftnih derivata za potrebe poduzeća u vlasništvu grada Siska.
DOKUMENTACIJA
DOKUMENTACIJA

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

POTROŠNI PRIBOR ZA TAHOGRAF
DOKUMENTACIJA
DOKUMENTACIJA

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

MOTORNA ULJA, MAZIVA I ANTIFRIZ
DOKUMENTACIJA
DOKUMENTACIJA

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za predmet nabave motorna ulja, maziva i antifriz

MOTORNA ULJA, MAZIVA I ANTIFRIZ
DOKUMENTACIJA
DOKUMENTACIJA

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

MOTORNA ULJA, MAZIVA I ANTIFRIZ
DOKUMENTACIJA
DOKUMENTACIJA

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Električna energija
DOKUMENTACIJA
DOKUMENTACIJA

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Rezervni dijelovi MERCEDES
DOKUMENTACIJA
DOKUMENTACIJA

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Rezervni dijelovi MAN
DOKUMENTACIJA
DOKUMENTACIJA

OBAVIJEST O NADMETANJU

Usluge osiguranja
DOKUMENTACIJA
DOKUMENTACIJA

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Rezervni dijelovi za autobuse ISUZU
DOKUMENTACIJA
DOKUMENTACIJA

OBAVIJEST O NADMETANJU

Isporuka roba - dizelsko gorivo
DOKUMENTACIJA

ARHIVA JAVNE NABAVE