Javna nabava

Obavijest o nadmetanju_Auto gume za autobuse – objavljeno 31.03.2017. u Elektroničkom oglasniku javne nabave:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1055071
Obavijest o nadmetanju_Midi autobusi putem financijskog lizinga: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1014238
Poziv na nadmetanje_Usluge osiguranja – objavljen 12.9.2016. u Elektroničkom oglasniku javne nabave
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=792994
Poziv na nadmetanje_Ručni alat i oprema za radionicu – objavljen 1.9.2016. u Elektroničkom oglasniku javne nabave https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=780952
Poziv na nadmetanje_Eurodizel BS – Elektronički oglasnik javne nabave
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=694366
Poziv na nadmetanje_Auto gume – Elektronički oglasnik javne nabave
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=625417
Dokumentacija za nadmetanje Usluga nabavljanja kredita:  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=513606

 

Registar-ugovora-o-javnoj-nabavi-i-okvirnih-sporazuma

Temeljem članka 76. do članka 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) i Izjave člana upravnog tijela naručitelja, Auto promet Sisak d.o.o. 44000 Sisak, Zagrebačka 19, kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektom (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

PROMET-MAJIĆ d.o.o., društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, građevinarstvo i usluge, OIB: 58714438837, Stjepana i Antuna Radića 10, 44000 Sisak

Comments are closed.