Osoba zadužena za prijevare i nepravilnosti u trgovačkom društvu Auto promet Sisak d.o.o.:

Miljenko Vurin
e-mail: nepravilnosti@auto-promet-sisak.hr

Saznanja o nezakonitom i/ili neetičnom postupanju u poslovanju uz osiguranje zaštite privatnosti možete prijaviti putem e-mail adrese nepravilnosti@auto-promet-sisak.hr ili sljedeće email forme.

Reklamacije na kvalitetu usluga nećemo uzimati u obzir već Vas za isto upućujemo na e-mail adresu reklamacije@auto-promet-sisak.hr. Nejasne i nerazumljive prijave iz kojih se ne može zaključiti na što ili na koga se odnose neće biti razmatrane.

Nepravilnosti možete prijaviti i putem kontaktnog obrasca niže:

Kontaktna forma za PRIJAVU PRIJEVARA I NEPRAVILNOSTI

Ime i prezime Email Broj telefona

Molimo objasnite nepravilnosti i odgovorit ćemo Vam u najkraćem mogućem roku.