OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 8 st. 2 Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 79/07, 125/07 -isp., 79/09 i 89/09-isp.) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:

Auto promet Sisak d.o.o.
Sisak, Zagrebačka 19

ili na

e-mail adresu: reklamacije@auto-promet-sisak.hr

odnosno na telefax br.: 044/526-360

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora, molimo u prigovoru navesti ime i prezime ili naziv potrošača , te adresu za dostavu odgovora.

OSTALE KONTAKT INFORMACIJE

KONTAKT
KONTAKT

Kontaktna forma za REKLAMACIJE

Ime i prezime Email Broj telefona

Molimo ispunite polje za reklamacije i odgovorit ćemo Vam u najkraćem mogućem roku.