AAA

O nama

/O nama
O nama 2018-09-21T13:10:38+00:00

NATJEČAJI / JAVNA NABAVA / DOKUMENTACIJA

Etički kodeks

Prijava prijevara i nepravilnosti
Osoba zadužena za prijevare i nepravilnosti u trgovačkom društvu Auto promet Sisak d.o.o.:

Miljenko Vurin
e-mail: nepravilnosti@auto-promet-sisak.hr

JAVNA NABAVA

Auto promet Sisak d.o.o.

Trgovačko društvo Auto promet Sisak osnovano je 14.studenog 1958. godine kao poduzeće Željezara Autosaobraćaj Sisak sa zadatkom prijevoza željezne rudače, kamena vapnenca, te prijevoza radnika na posao i s posla. U tu svrhu korišteno je 10 kamiona i 6 autobusa.

Već tada se formiraju prve mreže linija za gradsko-prigradsko područje uključujući i jednu međugradsku liniju Lonja – Sisak – Zagreb.

Iz prostora Željezare na novu – sadašnju lokaciju poduzeće se seli 1.lipnja 1961. godine i mijenja naziv u Auto poduzeće Sisak.

Prolazeći kroz različite faze, u svim svojim razvojnim transformacijama pa i promjenama u imenu, Društvo je zadržalo osnovnu funkciju prijevoza putnika u javnom cestovnom prometu uz održavanje i remont autobusa i teretnih motornih vozila.

Danas je Društvo u 100%-tnom vlasništvu grada Siska, sa 121 zaposlenih radnika. Kao jedinstvena radna cjelina sastavljeno je od slijedećih organizacijskih jedinica i odjela: Ured uprave, Odjel ekonomskih i općih poslova, Odjel prometa,  Odjel održavanja i  Odjel poslova zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti.

Prema Odluci Gradskog vijeća Grada Siska, na cjelokupnom Gradskom području organiziran je prijevoz umirovljenika, osoba starijih od 65 godina, invalida, nezaposlenih osoba i korisnika prava na socijalnu skrb, po povlaštenoj cijeni.

Uveden je novi naplatni sustav, koji predstavlja integriranu informatičku cjelinu kojom se objedinjava automatska izrada, prodaja, naplata i kontrola autobusnih karata, a bazira se na upotrebi pametnih beskontaktnih karta kao medij za identifikaciju putnika, uz istovremeno GPS/GPRS praćenje kretanja vozila.

Izgradnjom ispitne stanice za kontrolu ispravnosti vozila te nabavkom sistemskog testera MTS za elektrodijagnostiku motornih vozila Radionica je osposobljena i opremljena za pružanje potpune usluge remonta i održavanja teretnih motornih vozila.

Sljedeći svoju zacrtanu poslovnu i razvojnu strategiju, Auto promet Sisak pozicioniranje a u konačnosti i opstanak na tržištu, sagledava u daljnjem razvoju primjenom suvremenih tehnologija a nabavom novih vozila će nastojati zadržati i povećati razinu kvalitete prometne usluge i sigurnost prijevoza putnika.

S obzirom na ukupno stanje i odnose koji vladaju na prometnom tržištu koje karakteriziraju promjenjivost cijena pogonskog goriva ali i ostalih troškova poslovanja, Društvo, će unaprjeđenjem poslovanja nastojati kontinuirano povećavati prihod i smanjivati troškove.

Novi investicijski ciklus u vozni park, nakon stabiliziranja poslovanja, te potpuno otvaranje tvrtke putnicima odnosno tržištu Hrvatske/EU, uz komunalno-komercijalni pristup, omogućit će pozitivno poslovanje te otvaranje novih radnih mjesta.

                                                                                                                             Direktor Društva, Darko Majić, mag.ing.prometa

Pozitivni pokazatelji

0
Ukupno prevezenih putnika 2016.
0
Ukupno prevezenih putnika 2017.