ZAKON

  • o izmjenama i dopuni Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 98/19)

PRAVILNIK

PRAVILNIK O POSTUPANJU UNUTARNJEG PRIJALJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJE POVJERLJIVE OSOBE

ZAKON 

  • o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18)

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

REGISTAR UGOVORA

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

OPĆI UVJETI PRIJEVOZA

DOPUNE OPĆIH UVJETA PRIJEVOZA

OPĆI UVJETI OBAVLJANJA KOLODVORSKIH DJELATNOSTI

OPĆI UVJETI ISPORUKE USLUGE KOMUNALNOG LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA: