Od 22.1.2018. određeni polasci linija 3 i 4 iz Željezare radnim danom (u vremenu od 6,40 do 18,10 h) prometuju prema korigiranom voznom redu i kreću 5 minuta ranije.
 
Nema promjena u voznom redu polazaka linija gradskog prometa sa stajališta “Frankopanska – Autobusni kolodvor”.
Nema promjena u voznom redu polazaka linija gradskog prometa subotom i nedjeljom.
 
Novi vozni red, od 22.01.2018. na http://www.auto-promet-sisak.hr/?page_id=11760