AAA
Kontakt | INFORMACIJE - PROMETNI URED 044/524-549 ili 091 514 6245 |info@auto-promet-sisak.hr

Europska Unija
Zajedno do fondova EU

Politika upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću

/Politika upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću
Politika upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću 2021-11-03T15:22:45+00:00

Politika upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću

Politika upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću

Usmjerenost na potrebe i zadovoljstvo korisnika usluga brzinom realizacije i kvalitetom naših usluga uz istovremenu brigu o zaštiti okoliša i očuvanju prirodnih resursa te sigurnosti i zaštiti zdravlja, najvažnije su vrijednosti prema kojima naše trgovačko društvo mjeri i određuje svoju ukupnu uspješnost u uslugama prijevoza putnika u cestovnom prijevozu, održavanju i servisiranju motornih vozila, tehničkom ispitivanju, analizi i popravcima tahografa.

Da bismo postizali, održavali i osnaživali te vrijednosti, trajno se obvezujemo:

  • zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje koje će imati mogućnosti i obveze stalno se razvijati i usavršavati te kontinuirano održavati visok nivo svijesti kod naših zaposlenika i kooperanata vezano na važnost zaštite okoliša i sigurnosti na radu

  • pratiti svjetske trendove i kontinuirano unapređivati tehnološku opremljenost

  • njegovati i razvijati partnerske odnose s korisnika usluga i dobavljačima

  • kontinuirano raditi na smanjivanju negativnog utjecaja na okoliš i prevenciji onečišćenja

  • kontinuirano raditi na prepoznavanju, prevenciji i smanjenju rizika za zaposlenike, kooperante i ostale zainteresirane strane

  • primjenjivati i stalno poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja temeljenog na zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001

  • trajno se usklađivati sa zakonskim i ostalim zahtjevima području zaštite okoliša, zaštite na radu kao i svim ostalim zahtjevima korisnika usluga, zakonske regulative i normi primjenjivih na naše poslovanje

  • kontinuirano analizirati kontekst organizacije i prepoznavati sve zainteresirane kao i njihove potrebe i očekivanja

 

17.11.2020.

Direktor:
Darko Majić, mag.ing. prometa