IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Auto promet Sisak d.o.o. nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (Narodne novine 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice Auto promet Sisak d.o.o. (www.auto-promet-sisak.hr).

STUPANJ USKLAĐENOSTI

Internetske stranice Auto prometa Sisak do.o. su u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora  Republike Hrvatske (narodne novine 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i vijeća.

PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova je izjava sastavljena je 21. rujna 2020. temeljem samoprocjene koju je proveo Auto promet Sisak d.o.o..

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

Ako na internetskim stranica Auto prometa Sisak d.o.o. uočite nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti koja nije navedena u izjavi o pristupačnosti, molimo da o tome obavijestite službenika za zaštitu osobnih podataka putem elektroničke pošte: it@auto-promet-sisak.hr

POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora za obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: ppi@pristupinfo.hr