Vrijednosna kartica (Skartica) koristi se poput “elektronskog novčanika” – na putničkoj blagajni AK Sisak ili u bilo kojem autobusu Auto prometa Sisak d.o.o. može se izvršiti uplata, a na karticu se upisuje vrijednost uplaćenog iznosa uvećana za:

  • 20% za uplate od 1 do 19,99 kuna,
  • 24 % za uplate od 20 do 99,99 kuna, te
  • 30% za uplate 100 kuna ili više.