Povlaštene kategorije putnika, invalidi, umirovljenici i stariji od 65 godina imaju pravo vožnje za 3 kune na gradskim linijama.

Uplatom na skarticu 100.00 kn ili više dobijate 30% više na svom računu.

Ukoliko uplatite 100.00 kuna na skartici ćete imati 130 kuna, a što vam omogućava 43 vožnji za 100 kuna, odnosno 2.30 kuna za jednu vožnju, a jedna kuna vam ostaje za slijedeće vožnje.

Ukoliko uplatite od 20.00 do 99.99 kuna na skartici ćete imati 24% više sredstava.

Za uplatu 49.00 kune na skartici ćete imati 60,76 kn, što vam je dovoljno za 20 vožnji. Na kartici vam ostaje 0.76 kn za slijedeće vožnje, a svaka vožnja vas košta 2,40 kuna.

Za uplatu od 1.00 do 19.99 kuna na skartici ćete imati 20% više sredstava.

Za uplatu 10.00 kuna na skartici ćete imati 12.00 kn, što vam je dovoljno za 4 vožnje. Svaka vožnja vas košta 2.50 kuna.

Ograničenja korištenja vožnje nema, odnosno svaku vožnju koristite kad god vama odgovara, a imate mogućnost presjedanja na linijama 1,2,3,4 i 5 u trajanju 45 minuta od izdavanja karte.