AAA

Priprema autobusa za snimanje reklame

//Priprema autobusa za snimanje reklame

Priprema autobusa za snimanje reklame

Autobus Auto prometa Sisak korišten je za potrebe reklamne kampanje. Pogledajte nekoliko fotografija pripreme autobusa.

2017-09-07T17:53:43+00:00