Polazak linije KRATEČKO – SISAK u 05,20,

od dana 13.11.2017. pomiče se na 05,10 h.