O subvencioniranju autobusnog prijevoza redovitih studenata s područja Grada Siska na relaciji Sisak – Zagreb
Subvencija za autobusni prijevoz u akademskoj godini 2022./2023. iznosi :

25% Sisačko – moslavačke županija
25% Grad Sisak, te na svim relacijama u prigradskom prometu (50%).
25% Auto promet Sisak

Pravo na subvenciju ostvaruje se potvrdom nadležnog upravnog tijela (Grada Siska, Sisačko – moslavačke županije) za koju je potrebno ishoditi potvrdu o statusu redovnog studenta i uvjerenje o prebivalištu ili kopiju osobne iskaznice.
Studenti grada Siska pravo na subvenciju mogu ostvariti putem e-maila ili dolaskom u Marijana Cvetkovića 8 u Sisak Capragu (zgrada bivše Postaje prometne policije) u vremenu od 8 do 16 sati. Na web stranici Grada Siska www.sisak.hr (na poveznici: https://sisak.hr/grad-sisak-studentima-subvencionira-prijevoz-u-skolskoj-godini-2022-2023/ ) studenti mogu preuzeti zahtjev za izdavanje potvrde. Ispunjen zahtjev (u Word formatu) šalju na e-adresu drustvene.djelatnosti@sisak.hr, a uz zahtjev studenti obavezno trebaju priložiti potvrdu o statusu redovitog studenta za akademsku godinu 2022./2023. te kopiju osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu na području Grada Siska (u PDF ili jasnom JPG formatu). Nakon što studenti e-mailom zaprime potvrdu za subvenciju prijevoza Grada Siska, trebaju je isprintati te je donijeti na blagajnu Auto prometa Sisak.

STUDENTI S PODRUČJA GRADA SISKA KOJI POSJEDUJU MJESEČNU AUTOBUSNU KARTU ZA ZAGREB OSTVARUJU BESPLATAN PRIJEVOZ NA PODRUČJU GRADA.

Studenti koji ostvare pravo na subvenciju ulaze u popis korisnika koji vrijedi od 01. listopada 2022. do 30. rujna 2023. godine.