Obavještavamo Vas da će se u dana 25.06.2020. godine (četvrtak) održati redovne vježbe evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja, i to:

 

  1. na lokaciji Auto promet Sisak d.o.o., Zagrebačka 19 u Sisku, s početkom u 10,30 sati,
  2. na lokaciji Autobusni kolodvor Sisak, Frankopanska 5 u Sisku, s početkom u 11,30 sati.

 

U vježbama će sudjelovati evakuacijski timovi i zaposlenici Auto prometa Sisak, te vanjski sudionici Županijski centar 112 i JVP Grada Siska.

Tijekom izvođenja vježbi koristiti će se sirena za uzbunjivanje i megafon, a prilikom operativnih intervencija žurnih službi svjetlosna i zvučna signalizacija te oprema za provođenje postupaka spašavanja.

Cilj vježbi je utvrditi organiziranost, uvježbanost te provjeru koordiniranosti svih sudionika u slučaju iznenadnog događaja, kao i podizanje razine educiranosti i spremnosti postupanja zaposlenika.