Od 01.07.2020. linija Sisak – Farkašić ne prometuje do početka školske godine.