Dana 16.05.2018. u suradnji sa JVP grada Siska i Županijskim centrom 112, uspješno su provedene vježbe evakuacije i spašavanja u objektima sjedišta Auto prometa Sisak i u objektu Autobusnog kolodvora Sisak.
Vježbe su provedene s ciljem praktične provjere osposobljenosti djelatnika za postupanje u slučaju izvanrednih situacija, valjanosti predviđenih pravaca evakuacije te brzine intervencije svih nositelja aktivnosti.
Zahvaljujemo na suradnji Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Siska i Županijskom centru 112.