Od utorka, 11. srpnja više neće voziti posebna linija od Starog mosta do autobusnog kolodvora, uvedena nakon početka radova na obnovi mosta. Podsjetimo, posebna linija uvedena prvenstveno zbog učenika koji su preko Starog mosta išli prema centru i svojim školama, a koristili su je i ostali sugrađani.

Unatoč prestanku vožnje posebne linije, svi stanovnici tog dijela grada moći će i dalje koristiti sve linije gradskog autobusnog prijevoza Auto prometa Sisak od stanice u Strossmayerovoj ulici do autobusnog kolodvora i natrag, bez plaćanja, sve do ponovnog omogućavanja prelaska Kupe Starim mostom.