Mprijevoz je nova usluga koja od 1.ožujka 2018.g. omogućuje kupovinu jednokratne – pojedinačne i dnevne prijevozne karte javnog gradskog autobusnog prijevoza u Sisku na linijama 1,2,3,4 i 5.
Dovoljno je poslati SMS odgovarajućeg sadržaja na definirani broj i spremni ste za vožnju!
Usluga je dostupna svim Vip i HT korisnicima.

• Korisnik kupuje kartu javnog gradskog prijevoza slanjem SMS poruke na broj 700044. 
• Pošaljite poruku sljedećeg sadržaja:
J za kupovinu JEDNOKRATNE – POJEDINAČNE karte ( cijena 10 kn + 0,69 kn naknada operatera ).
D za kupovinu DNEVNE karte ( cijena 30 kn + 0,69 kn naknada operatera ).
• Korisnik u roku od dvije minute prima na svoj mobilni telefon povratnu SMS poruku kao potvrdu plaćanja, s podacima o vrsti i cijeni karte kao i jedinstveni KOD karte od 5 znamenki
• Korisnik ulazi u autobus, priopći/pokaže KOD karte vozaču te dobiva otisnutu kartu nakon što vozač točan KOD unese u sustav naplate. Otisnuta karta sadrži QR kod koji očitanjem na validatoru pri ulasku u autobus putniku omogućuje prijelaze na linijama 1,2,3,4 i 5 u roku 45min (jednokratna – pojedinačna karta) ili cijelog dana (dnevna karta) od vremena izdavanja otisnute karte.

• Maksimalni broj transakcija dnevno ograničen je na 20 po SIM kartici Korisnika.
• Mjesečno ograničenje korištenja mPrijevoz usluge po SIM kartici Korisnika iznosi 500 kuna.
• Financijska ograničenja pojedinog mobilnog operatera mogu se pronaći na web stranama operatera.

Uvjeti korištenja:
Korisnik je dužan u tajnosti čuvati KOD karte sve do trenutka njenog korištenja u autobusima javnog gradskog prijevoza Auto promet Sisak d.o.o. KOD karte može se koristiti u autobusima  javnog gradskog prijevoza Auto prometa Sisak d.o.o. samo i isključivo u istom danu kada je KOD zaprimljen nakon izvršene kupovine karte SMS-om. U slučaju gubitka KODA karte prije prvog korištenja u autobusu, korisnik se upućuje da ponovno kupi kartu.
Nakon primanja potvrde o primitku povratne SMS poruke na mobilni telefon, mobilni operater tereti račun Korisnika za trošak karte javnog gradskog prijevoza.
Ako Korisnik ne dobije povratnu SMS poruku u roku od dvije minute, plaćanje karte javnog gradskog prijevoza mPrijevoz uslugom nije uspjelo, a njegov račun neće se teretiti za iznos karte javnog gradskog prijevoza. Također, račun Korisnika neće se teretiti ni u slučaju nemogućnosti završetka transakcije (npr. nedovoljno sredstava na računu Korisnika usluga mobilnih operatera na bonove), već će mu biti poslana SMS poruka kojom ga se obavještava da plaćanje nije uspjelo.
Korisnik ima pravo kupiti uzastopnim slanjem SMS-ova onoliko karata javnog gradskog prijevoza koliko mu to dozvoljavaju ograničenja korištenja usluge mPrijevoz određena uvjetima pojedninog mobilnog operater. Korisnik ima pravo tako kupljene karte iskoristiti i u svrhu plaćanja karata javnog gradskog prijevoza za druge osobe.