Mjesečne subvencionirane karte za učenike srednjih škola za 2. polovicu siječnja 2018. godine moći će se kupiti od 10.1.2018., a vrijediti će od 15.1.2018. do 3.2.2018.