AAA

Mjesečne subvencionirane karte za učenike srednjih škola za 2. polovicu siječnja 2018.g.

//Mjesečne subvencionirane karte za učenike srednjih škola za 2. polovicu siječnja 2018.g.

Mjesečne subvencionirane karte za učenike srednjih škola za 2. polovicu siječnja 2018.g.

Mjesečne subvencionirane karte za učenike srednjih škola za 2. polovicu siječnja 2018. godine moći će se kupiti od 10.1.2018., a vrijediti će od 15.1.2018. do 3.2.2018.

2018-01-05T10:40:45+00:00