AAA
Kontakt | INFORMACIJE - PROMETNI URED 044/524-549 ili 091 514 6245 |info@auto-promet-sisak.hr

Europska Unija
Zajedno do fondova EU

Nabava devet novih autobusa

/Nabava devet novih autobusa
Nabava devet novih autobusa 2021-09-28T15:23:56+00:00

Danas je u Gradskoj vijećnici uz prisustvo gradonačelnice Kristine Ikić Baniček potpisan ugovor o isporuci 9 novih autobusa za Auto promet Sisak. Ugovor su potpisali Darko Majić , direktor Auto prometa Sisak  i Robert Vrhovski , direktor Autobusa d.o.o. zastupnik Iveco autobusa.

Ukupna vrijednost Ugovora vezanih za nabavku novih autobusa iznosi 17.430.600,00 HRK, od čega prihvatljivi troškovi projekta iznose 13.944.480,00 HRK, a 3.486.120,00 HRK se odnosi na PDV. Sufinanciranje projekta iz Kohezijskog fonda iznosi 11.852.808,00 HRK što je 85% vrijednosti prihvatljivih troškova. Auto promet Sisak je dužan osigurati financiranje 15% vrijednosti Ugovora odnosno 2.091.672,00 HRK te iznos PDV-a u iznosu 3.486.120,00 HRK. Nabavom novih autobusa unaprijediti će se  kvaliteta javnog prijevoza građana na administrativnom području Grada Siska, a što će pozitivno utjecati na kvalitetnu i sigurnu uslugu prijevoza.

Realizacijom projekta osigurat će se i dugoročna održivost javnog prijevoza, poboljšanje opće kvalitete života i smanjenje negativnog utjecaja vozila javnog prijevoza na zagađenje zraka.