Sanacija glavne zgrade mehaničarske radionice i zgrade limarije Auto prometa Sisak d.o.o. – FSEU.MMPI.01.0005

Operaciju je sufinancirala Europska unija iz Fonda solidarnosti Europske unije

 

Fond solidarnosti Europske unije (FSEU) osnovan je kako bi se njime odgovorilo na prirodne katastrofe velikih razmjera i izrazila europska solidarnost s regijama unutar Europe pogođenim katastrofama. Fond je nastao kao reakcija na velike poplave u središnjoj Europi u ljeto 2002. Otad se koristio za 100 katastrofa pokrivajući niz različitih prirodnih katastrofa uključujući poplave, šumske požare, potrese, oluje i suše.

Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava: Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije 

Predmet Poziva:

Pozivom će se podupirati obnova infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresima od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije.

Svrha (cilj) Poziva:

Svrha Poziva je uspostava redovnog funkcioniranja sustava te obnova i dovođenje infrastrukture s pripadajućim građevinama u području prijevoza na razinu prije potresa.

U smislu ovog poziva pod pojmom infrastruktura i pogon u području prijevoza podrazumijevaju se osnovne infrastrukturne građevine s pripadajućim građevinama koje su u funkciji prometa.

Dopušteni su radovi odnosno obnova samo do razine vraćanja u ispravno radno stanje što znači vraćanje infrastrukture i pogona u stanju kakvom su bili prije prethodne katastrofe. Kada vraćanje u stanje prije prirodne katastrofe nije pravno moguće ili gospodarski opravdano, ili kada država članica odluči premjestiti ili poboljšati funkcioniranje pogođene infrastrukture ili pogona kako bi se poboljšala njihova otpornost na buduće prirodne katastrofe, FSEU može doprinijeti troškovima obnavljanja samo do procijenjenog troška za vraćanje u prijašnje stanje.

 

NAZIV OPERACIJE: Sanacija glavne zgrade mehaničarske radionice i zgrade limarije Auto prometa Sisak d.o.o.

ŠIFRA OPERACIJE: FSEU.MMPI.01.0005

KORISNIK: Auto promet Sisak d.o.o.

KRATKI OPIS OPERACIJE: Svrha predmetne operacije je sanacija i dovođenje građevine glavne zgrade mehaničarske radionice i zgrade limarije Auto prometa Sisak d,o.o., koje su u funkciji prometa u području prijevoza, na razinu prije potresa.

Cilj predmetne operacije je vraćanje u ispravno radno stanje glavne zgrade mehaničarske radionice i zgrade limarije Auto promet Sisak d.o.o., odnosno vraćanje u stanje u kakvom su bili prije prethodne katastrofe. 

 

VRIJEDNOST OPERACIJE:  621.274,64 EUR / 4.680.993,78 HRK

IZNOS KOJI FINANCIRA FSEU 621.274,64 EUR / 4.680.993,78 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE OPERACIJE18.08.2021. – 30.06.2023.

ODGOVORNA OSOBA: Darko Majić, Direktor, mail adresa: direktor@auto-promet-sisak.hr

NAPOMENA: Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr.

POVEZNICA – POZIV

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/poziv-za-dodjelu-bespovratnih-financijskih-sredstava-vracanje-u-ispravno-radno-stanje-infrastrukture-i-pogona-u-podrucju-prijevoza-ostecenih-u-potresu-na-podrucju-grada-zagreba-krapinsko-zagorske-zup/