AAA

EU fondovi

/EU fondovi
EU fondovi 2018-11-08T08:12:07+00:00

NABAVA NOVIH AUTOBUSA ZA AUTO PROMET SISAK D.O.O.
KK 07.4.2.03.0005

 • Naziv projekta:

  Nabava novih autobusa za Auto promet Sisak d.o.o.
  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

  Opis projekta:

  Predmetni projekt je nabava 20 novih autobusa za Auto promet Sisak d.o.o. Provedbom projekta riješit će se ključni problem zastarjelog voznog parka tvrtke Auto promet Sisak d.o.o. kojeg karakterizira starost i veliki broj prijeđenih kilometara dijela autobusa, te povećano onečišćenje okoliša zbog vozila koja su pogonjena EURO I, II i EURO III motorima.
  Cilj projekta je osigurati održivu i kvalitetnu uslugu prijevoza građanima. Novi autobusi omogućit će povećanje kvalitete pružanja usluge javnog prijevoza i smanjenje negativnog utjecaja na okoliš primjenom visokih EURO VI normi motora novih vozila. Ciljana skupina projekta su korisnici javnog prijevoza na području Grada Siska i prigradskih JLS.

  Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

  Opći cilj projekta je poboljšati kvalitetu usluge javnog prijevoza građanima na području grada Siska.

  Specifični ciljevi projekta su:

  • povećati udobnost i dostupnost usluge javnog prijevoza;
  • smanjiti štetni utjecaj na okoliš i emisije CO2 (očekivano smanjenje od cca 366 t CO2 ekv. godišnje);
  • povećati sigurnost putnika i vozača u javnom prijevozu;
  • smanjiti troškove održavanja vozila.

  Očekivani rezultati projekta su sljedeći:

  • Auto promet Sisak planira nabaviti 8 midibusa (4 gradska i 4 prigradska), 2 gradska poluniskopodna i 10 prigradskih diesel autobusa s niskom emisijom CO2 koji zadovoljavaju Euro VI normu ispušnih plinova, kojima će se zamijeniti dio zastarjelog voznog parka.
  • Cilj projekta „Nabava novih autobusa za Auto promet Sisak d.o.o.“ je osigurati održivu i kvalitetnu uslugu javnog prijevoza građanima nabavom 20 novih autobusa koji će omogućiti povećanje kvalitete pružene usluge i smanjenje negativnog utjecaja na okoliš.
  Financiranje:

  Bespovratna sredstva potječu iz Kohezijskog fonda 85% i Državnog proračuna Republike Hrvatske 15%.

  Nositelj projekta:

  Auto promet Sisak d.o.o.

  Ukupna vrijednost projekta:

  28.551.850,00 kuna

  Iznos koji sufinancira EU:

  19.373.659,00 kuna

  Razdoblje provedbe projekta:

  1. srpnja 2018. godine – 30. lipnja 2020. godine

  Kontakt osoba za više informacija:

  Darko Majić, mag.ing.prometa, direktor (e-mail: direktor@auto-promet-sisak.hr)

  Više informacija o EU fondovima i Operativnom programu:

  – strukturnifondovi.hr
  – Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

  „Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Auto promet Sisak d.o.o.“