Vrijednosne karte

vrijednosna

– vrijednosna kartica koristi se poput “elektronskog novčanika”- na putničkoj blagajni AK Sisak ili u bilo kojem autobusu Auto prometa Sisak d.o.o. može se izvršiti uplata iznosa od 10, 20, 50 te 100 kuna ( ili kombinacija njihovog zbroja), a na karticu se upisuje vrijednost uplaćenog iznosa uvećana za 20%

– najveći ukupni iznos na jednoj kartici ograničen je na 999,00 kn

– vrijednosnom karticom može se plaćati prijevoz na svim redovnim linijama Auto prometa Sisak d.o.o.

– prilikom ulaska u autobus potreba je najaviti vozaču željenu relaciju prijevoza  i korištenje vrijednosne kartice kao sredstva plaćanja, potom se plaćanje izvršava prislanjanjem kartice na validator u vozilu ( raspoloživi iznos na kartici umanjuje se za vrijednost pojedinačne karte na traženoj relaciji, na izdanoj papirnoj karti vidljiva je preostala vrijednost na kartici)

– rok za korištenje uplaćenog iznosa nije ograničen

– vrijednosna kartica nije personalizirana – može se predati u posjed druge osobe radi korištenja u svrhu plaćanja prijevoza

– osoba u posjedu vrijednosne kartice može platiti pri ulasku u bus vožnju za ukupno najviše 5 putnika

– vrijednosna kartica tijekom vožnje mora biti kod putnika uz kupljenu voznu kartu (ili karte) radi kontrole.

Comments are closed.