Oglašavanje na autobusima

REKLAMIRANJE NA PROMIDŽBENIM POVRŠINAMA AUTOBUSA
 


U uvjetima masovne tržišne konkurencije svjesni smo činjenice da nije dovoljno imati samo kvalitetan proizvod ili uslugu s primjerenom cijenom na tržištu već da kupca, koji svakodnevno ima sve veće i raznovrsnije potrebe, treba upoznati sa novim i postojećim proizvodima ili uslugama, te na taj način izazvati nove potrebe i nove kupce.

Auto promet Sisak d.o.o. za javni prijevoz putnika sa zadovoljstvom vam pruža mogućnost dugoročnog ostvarenja vaše veze sa kupcima, kontinuiranim reklamiranjem i promidžbom postojećih i novih proizvoda ili usluga. Za reklamiranje možete koristiti vanjske i posebno opremljene unutrašnje promidžbene prostore autobusa (gradski i prigradski prijevoz).

Istraživanje je pokazalo da se dvije trećine prolaznika ili vozača mogu prisjetiti reklama koje su vidjeli na prometnim sredstvima. Stoga nemojte oklijevati, nađite svoje novo mjesto na tržištu, proširite postojeće i povećajte efikasnost prodaje, a mi se iskreno radujemo našoj budućoj poslovnoj suradnji koja će biti ostvarena na obostrano zadovoljstvo.

Cjenik najma promidžbenih površina autobusa

Comments are closed.