O NAMA

Logotip

Trgovačko društvo Auto promet Sisak osnovano je 14.studenog 1958. godine kao poduzeće željezara Autosaobraćaj Sisak sa zadatkom prijevoza željezne rudače, kamena vapnenca, te prijevoza radnika na posao i s posla. U tu svrhu korišteno je 10 kamiona i 6 autobusa.

Već tada se formiraju prve mreže linija za gradsko-prigradsko područje uključujući i jednu međugradsku liniju Lonja – Sisak – Zagreb.

Iz prostora željezare na novu – sadašnju lokaciju poduzeće se seli 1.lipnja 1961. godine i mijenja naziv u Auto poduzeće Sisak.

Prolazeći kroz različite faze, u svim svojim razvojnim transformacijama pa i promjenama u imenu Društvo je zadržalo osnovnu funkciju prijevoza putnika u javnom i cestovnom prometu uz održavanje i remont teretnih motornih vozila.

Danas je Društvo u 100%-tnom vlasništvu grada Siska, sa 124 zaposlena radnika. Kao jedinstvena radna cjelina sastavljeno je od slijedećih stručnih službi i organizacijskih jedinica: Ured uprave, Služba ekonomsko-pravnih poslova s Odjelom računovodstva i Odjelom ZNR, PPZ i pumpe za gorivo, Služba prometno-tehničkih poslova s Odjelom prometa i Odjelom održavanja, te Odjel interne kontrole.

Prema Odluci Gradskog vijeća Grada Siska, na cjelokupnom Gradskom području organiziran je prijevoz umirovljenika, osoba starijih od 65 godina, invalida, nezaposlenih osoba i korisnika prava na socijalnu skrb, po povlaštenoj cijeni.

Uveden je novi naplatni sustav, koji predstavlja integriranu informatičku cjelinu kojom se objedinjava automatska izrada, prodaja, naplata i kontrola autobusnih karata, a bazira se na upotrebi pametnih beskontaktnih karta kao medij za identifikaciju putnika, uz istovremeno GPS/GPRS praćenje kretanja vozila.

Izgradnjom ispitne stanice za kontrolu ispravnosti vozila te nabavkom sistemskog testera MTS za elektrodijagnostiku motornih vozila Radionica je osposobljena i opremljena za pružanje potpune usluge remonta i održavanja teretnih motornih vozila.

Sljedeći svoju zacrtanu poslovnu i razvojnu strategiju, Auto promet Sisak pozicioniranje a u konačnosti i opstanak na tržištu, sagledava u daljnjem razvoju primjenom suvremenih tehnologija a nabavom novih vozila će nastojati zadržati i povećati razinu kvalitete prometne usluge i sigurnost prijevoza putnika.

S obzirom na ukupno stanje i odnose koji vladaju na prometnom tržištu koje karakteriziraju promjenjivost cijena pogonskog goriva ali i ostalih troškova poslovanja, Društvo, će unaprjeđenjem poslovanja nastojati kontinuirano povećavati prihod i smanjivati troškove.

Novi investicijski ciklus u vozni park, nakon stabiliziranja poslovanja, te potpuno otvaranje tvrtke putnicima odnosno tržištu Hrvatske/EU, uz komunalno-komercijalni pristup, omogućit će pozitivno poslovanje te otvaranje novih radnih mjesta.

                                                                                                                                Direktor Društva

Darko Majić, mag.ing.prometa

 

Comments are closed.