Pravo na pristup informacijama

Odluka o ustroju službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Odluka o određivanju službenika za informiranje

Zahtjev za pristup informacijama ( Obrazac 2 )

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije ( Obrazac 3 )

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija ( Obrazac 4 )

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

 

Comments are closed.